Oebele Bruinsma introduceert het WIJIJ-platform op het symposium VIII van Blauwzaam onder het thema Happy People.

Oebele Bruinsma introduceert het WIJIJ-platform op het symposium VIII van Blauwzaam onder het thema Happy People.

Datum: donderdag 25 oktober 2018
Tijd: 12.30 uur t/m 17.30 uur
Locatie: Wellantcollege De Bossekamp, Ottoland
Thema: BLAUWZAAM 2.0

Happy People: ‘Een goed functionerende arbeidsmarkt’ verdient een plek in de top 5 van belangrijke thema’s voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Een arbeidsmarkt kan niet zonder een goede verbinding met het onderwijs.

‘Het WIJIJ-platform is een samenwerking van regionale werkgevers voor alle werkzoekende burgers in de regio.’  Een arbeidsmarkt waar werk er is voor mensen. Waar niet alleen de happy few weten hoe werk bijdraagt aan een gelukkig leven, maar iedereen werk weet te vinden dat bij hem past.

Met dat doel voor ogen is in samenwerking met FNV, CNV, UWV, Avres en VNO-NCW West gestart met het online platform WIJIJ voor de regio Gorinchem. Op het WIJIJ-platform kunnen mensen hun verhaal en talent vastleggen, om vanuit daar op zoek te gaan naar werk in de regio dat hier (onverwacht) bij past, of juist om gevonden te worden door werkgevers die op zoek zijn naar (ongekend) talent. Matching geschiedt op zowel feitelijke kenmerken, zoals CV, en competenties en sociale vaardigheden. Slimme technologie helpt de arbeidsmarkt rond Gorinchem te vernieuwen!

Meld je hier aan voor het symposium.