De moderne arbeidsmarkt ‘van werk naar werk’


De moderne arbeidsmarkt ‘van werk naar werk’

De moderne arbeidsmarkt ‘van werk naar werk’

De kracht van menselijk maatwerk van WIJIJ.

 

Wie kent ‘m niet, ‘The Circle of Life’, titelsong van ‘The Lion King’. Die kwam in mij op, toen ik me afvroeg hoe je de arbeidsmarkt van de toekomst kunt typeren. Meer dan ooit hebben we te maken met een nieuwe kringloop van het werkende leven. Waarin actuele thema’s als ‘van werk naar werk’ en ‘een leven lang ontwikkelen’ samenkomen met ‘fluctuaties op de arbeidsmarkt’, ‘de mismatch van banen en werkzoekenden’ of ‘de vraag naar flexibel dienstverband’.  De periode dat mensen veertig jaar bij dezelfde werkgever in dienst bleven, ligt achter ons.

De nieuw te ontwikkelen Regionale Mobiliteit Teams (RMT) gaan de basis leggen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Een mooi initiatief dat moet leiden tot een geïntegreerd traject, waar bestaande instanties en disciplines samen komen. Met het uiteindelijke doel om werknemers en werkgevers ondersteuning op maat te bieden en snel te kunnen schakelen.

Een goed werkend regionaal model
Een uitdagende opdracht die veel overeenkomsten heeft met het regionale model dat WIJIJ in de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld in de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden, Gorinchem. WIJIJ is een platform in de vorm van een coöperatie waarin werkgevers, werknemers, opleidingen, gemeenten en andere instanties betrokken zijn. Waar kandidaten zich inschrijven, een profiel aanmaken, banen vinden en opleidingen volgen. Waar werkgevers hun vacatures uitzetten, en kunnen kiezen voor een detacheringsoptie.  Waar we opleidingen creëren afgestemd op de actuele behoefte van de regionale werkgevers. Waar we mensen vaardigheden van nu bijbrengen, zodat ze mee kunnen doen in de veranderende arbeidsmarkt. Waar we begrijpen dat we de switch moeten maken van baanzekerheid naar werkzekerheid.

Menselijk maatwerk
Hoe doen we dat? WIJIJ is een makkelijk werkbaar model met hele korte lijnen om snel te kunnen schakelen.

De kracht van het WIJIJ-model zit ‘m in het ‘menselijke maatwerk’. Om werkgevers te ondersteunen met goede mensen en werknemers daadwerkelijk van werk naar werk te kunnen helpen, gelden twee belangrijke voorwaarden:

  1. Je beschikt over een grote database met kandidaten. Dit zijn zowel werkzoekenden als mensen die een baan hebben. Immers, zonder een breed bestand potentiële nieuwe medewerkers ben je niets en kun je de werkgevers in de regio niet verder helpen. Daar ligt de basis. Zo hebben we in de regio Vijfheerenlanden – Molenlanden – Gorinchem een gevarieerd kandidatenbestand opgebouwd van ruim 1.500 mensen. Jong en oud, allerlei opleidingen en achtergronden. Ieder heeft zich op eigen initiatief aangemeld.

 

  1. Je kent de kandidaten. Je weet wat hen drijft, wat ze zoeken, waar ze sterk in zijn. De begeleiding ‘Van werk naar werk’, functioneert alleen wanneer je a) de juiste persoon voor de juiste baan hebt en verder kijkt dan alleen werkervaring en opleiding. En b) wanneer je mensen de mogelijkheid biedt om zich met opleidingen en trainingen steeds te blijven ontwikkelen. Waarbij je inspeelt op de behoefte van de regionale bedrijven door gericht opleidingen te creëren, maar ook weet welke kandidaten je hiervoor interesseren.

Het WIJIJ-model draait inmiddels ruim drie jaar en is ruimschoots in de praktijk getoetst.  Het kan in iedere regio worden geïmplementeerd zonder gigantische investeringen. Het enige wat nodig is, is de wil om vooruit te kijken en moed om te switchen van baanzekerheid naar werkzekerheid.

Marjan Lancee is arbeidsmarkt deskundige en projectleider WIJIJ