De omslag van baanzekerheid naar werkzekerheid

De omslag van baanzekerheid naar werkzekerheid

WIJIJ-aanpak: de integrale oplossing in een dynamische arbeidsmarkt

De actuele arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit en vraagt om een aanpak, waarin we de omslag maken van baanzekerheid naar werkzekerheid. Banen kunnen verdwijnen, maar werk is er altijd. Hoe zorgen we ervoor dat mensen en werk elkaar altijd weer weten te vinden? Welke scholing, faciliteiten en ondersteuning zijn nodig om dit mogelijk te maken? In deze eerste blog neem ik je mee langs de werkwijze van WIJIJ, die een praktische en bewezen aanpak biedt voor de huidige arbeidsmarkt.

Voor wie WIJIJ nog niet kent, een korte introductie. WIJIJ (spreek uit: wij-jij) is ontstaan in de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem als een antwoord op de mismatch in de arbeidsmarkt. Waar werkgevers met vacatures aan de ene kant en mensen op zoek naar werk aan de andere kant, elkaar toch niet wisten te vinden. Sinds de start in 2018 heeft WIJIJ zich doorlopend ontwikkeld, vanuit een vernieuwende visie waarin de mens met zijn talenten en drijfveren centraal staat. WIJIJ matcht de persoon met de juiste talenten en vaardigheden voor de gevraagde competenties en de inhoud van het werk. 

Wat zijn de uitgangspunten van WIJIJ?

Van werk naar werk
Hoe maak je het mogelijk dat mensen kunnen overstappen van werk naar werk? Dit faciliteert het online platform wijij.nl waar iedereen die op zoek is naar werk een profiel kan aanmaken en een e-portfolio opbouwt. Dit moderne CV is een ‘working document’ dat continu wordt geactualiseerd en waarmee je je online kan presenteren bij werkgevers. Op het platform staan diverse persoonlijkheidstesten die de kandidaten inzicht geven in zichzelf. De uitkomsten zijn voor veel mensen verhelderend en helpen hen op weg. Als kandidaat kun je zelf bepalen of je je profiel zichtbaar wilt maken voor werkgevers.

Een leven lang leren en ontwikkelen
Nieuw werk gaat vrijwel altijd gepaard met andere vaardigheden. Ook verdwijnen oude banen en daarvoor komen weer nieuwe in de plaats. Om in te spelen op deze dynamiek in de arbeidsmarkt heeft WIJIJ een koppeling met een Leer- & scholingsplatform. Deze H!VE-Academy is laagdrempelig waar je in een Netflix-achtige omgeving de keuze hebt uit circa 500 korte opleidingen. Hierbij horen ook trainingen voor 21e eeuwse vaardigheden, die in vrijwel iedere functie nodig zijn. Zo ondersteunen WIJIJ en H!VE mensen om hun huidige werk goed uit te voeren, maar ook om bij te blijven voor de toekomst. Iedereen die zich heeft ingeschreven bij WIJIJ heeft toegang tot de trainingen. Daarnaast vinden we lokale initiatieven voor scholing belangrijk en gaan de samenwerking aan. 

De WIJIJ-coöperatie, moderne sociale zekerheid
Wij in een geïntegreerde aanpak waarin alle betrokkenen samenkomen en hebben daarom gekozen voor een coöperatie. Vanuit deze publiek-private samenwerking worden collectief nieuwe ‘zekerheden’ ontwikkeld voor de leden. Zowel de werkgevers en kandidaten die bij WIJIJ staan ingeschreven, als andere betrokken organisaties kunnen lid worden. De coöperatie stimuleert dat binnen de regio werkgevers en instanties samen werken om uitdagingen aan te gaan of bepaalde problematiek op te lossen. Ook voor de kandidaten is WIJIJ een stabiele factor in hun loopbaan. Een plek waar ze actief kunnen zijn (werk zoekend), waar ze steeds blijven leren en van waaruit zij doorgaan naar een nieuwe baan. 

Werkzekerheid
Om in te spelen op de behoefte van werkgevers aan flexibiliteit, biedt WIJIJ binnenkort ook de mogelijkheid om mensen te detacheren, naast de optie iemand in dienst te nemen. De werknemer heeft daarbij altijd de zekerheid dat hij of zij terug kan naar de Talentenpool of om zich verder te ontwikkelen via scholing. Om met de nieuwe werkervaring en eventueel een opleiding weer door te kunnen. 

Kortom, WIJIJ is een hedendaags platform voor matching op talent, voor werk en leren. Een initiatief dat verder kijkt dan de bestaande structuren en makkelijk nieuwe verbindingen legt. Alle leden van de WIJIJ-coöperatie profiteren van de faciliteiten en mogelijkheden die door samenwerking tot stand komen. Zo voorziet WIJIJ in een compleet model dat nodig is voor een integrale aanpak op de huidige arbeidsmarkt.

Meer weten? Bel of mail.

Marjan Lancee is projectleider WIJIJ.