WIJIJ van start op arbeidsmarkt in Holland Rijnland

WIJIJ van start op arbeidsmarkt in Holland Rijnland

Met alle betrokken partijen is gisteren het startsein gegeven voor WIJIJ in de regio Holland Rijnland. WIJIJ is een vervolg op het succesvolle project Talent op Maat van de regio Leiden, dat hiermee wordt verbreed naar heel Holland Rijnland om de arbeidsmarkt te versterken. Dankzij steun vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland en een bijdrage vanuit Holland Rijnland en mboRijnland, is deze nieuwe samenwerking mogelijk gemaakt. WIJIJ (een coöperatie) koppelt mensen en banen op basis van talenten, vaardigheden, passie en motivatie.

Wethouder Paul de Bruijn (Voorschoten) en voortrekker van Talent op Maat is enthousiast:’ Door te kijken naar vaardigheden van mensen komt er voor werkgevers een nieuwe groep kandidaten in beeld. Dat is hard nodig, want goed personeel is moeilijk te vinden.’

Ook Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland benadrukt de urgentie: ‘Het mkb is de motor van onze economie. Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende talent. Net zo belangrijk is het dat talenten op de juiste plaats terecht komen waar hun mogelijkheden optimaal worden benut.’

Eric Verduyn van de Taskforce Human Capital Zuid-Holland onderschrijft dit en ziet veel voordelen: ‘‘Het vaardighedenprofiel van WIJIJ geeft mensen inzicht en grip op de eigen loopbaan. Het maakt de overstap naar een andere sector makkelijker. Zo kunnen vaardigheden die je hebt opgedaan binnen de retail of hospitality, ook een match geven in banen in de zorg of logistiek. Daar waar nog vaardigheden missen, kun je kiezen voor bij- of omscholing. Zo blijf je relevant voor de arbeidsmarkt en ben je beter in staat met tegenslagen om te gaan.’

Campagne van Start

In de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben inmiddels tientallen werkgevers en honderden werknemers elkaar gevonden via WIJIJ. Dankzij de coöperatieve structuur, vloeien alle opbrengsten terug naar de organisatie. Winst maken is geen onderdeel van de werkwijze. Deze maand wordt WIJIJ voor iedereen in Holland Rijnland zichtbaar via een introductie-campagne die onder andere te zien is op de bussen in de regio.